revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Javna dela

Zasebni zavod ima delavce, ki pri njem opravljajo javna dela. Zanje prejme del sredstev za pokrivanje stroškov plač in drugih izplačil iz delovnega razmerja od zavoda za zaposlovanje. Kako knjiži obračun plač in kako sredstva, prejeta od zavoda?

Odgovor: Zasebni zavod obračuna plače za delavce, ki pri njem opravljajo javna dela, v skladu s pogodbo o zaposlitvi, ki jo je sklenil s posameznim delavcem. Ta je sklenjena ob upoštevanju posebnosti glede velikosti plačila za delo, trajanja letnega dopusta in razlogov za njeno prenehanje, ki so določeni v Zakonu o urejanju trga dela. Po pogodbi o zaposlitvi je delavec, ki je vključen v javna dela, upravičen do plače, izražene v deležu od minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo, ki ga opravlja v programu javnih del. Zavod za zaposlovanje praviloma zagotavlja del sredstev za plače in odpravnino ob upokojitvi, sredstva za prehrano med delom ter za prevoz na delo in z njega. Druge stroške dela pa krije delodajalec – zasebni zavod. Zasebni zavod knjiži obračun plač ter drugih povračil in prejemkov iz delovnega razmerja med stroške dela na konte skupine 47 (lahko ločeni konti ali stroškovno mesto). Sredstva, prejeta od zavoda za zaposlovanje, pa izkaže kot prihodke na kontih skupine 76 (konto 768 − Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (subvencije)).

Mag. Milenka Čižman

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: