revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Pobot

Furs bi moral davčnemu zavezancu vrniti preveč plačani davek od dohodkov pravnih oseb. Znesek, ki ga je dobil vrnjenega, je bil manjši od zneska, do katerega bi bil zavezanec upravičen po davčnem obračunu. Furs je pojasnil, da je vračilo davka od dohodkov pravnih oseb pobotal z obveznostjo plačila globe, ki jo je zavezancu izrekel tržni inšpektorat. Je takšen pobot brez soglasja zavezanca zakonit?

Odgovor: Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) tak pobot dovoljuje, saj določa, da lahko Furs pobota zapadle obveznosti zavezanca brez njegovega soglasja, ko se stečejo pogoji za pobot. To je takrat, ko postaneta njegovi terjatev in obveznost izvršljivi (zapadli v plačilo). V pobot se lahko vključijo tudi druge nedavčne obveznosti zavezanca, ki jih Furs izterjuje, torej tudi globe drugih inšpekcijskih služb. Vračilo se lahko pobota tudi s stroški postopka. O izvedenem pobotu mora Furs zavezanca obvestiti z obvestilom o pobotu. Na obvestilo o pobotu pritožba ni mogoča. V davčnem knjigovodstvu Furs pobot izvede pred vračilom preveč plačanega davka, zato se v takšnih primerih stanje terjatev ne ujema s podatki o stanju terjatev pri zavezancu. Več o pobotih in vračilih preveč plačanega davka v Šoli o davčnem postopku.

Mojca Šircelj, univ. dipl. ekon.

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: