revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Izplačilo udeležbe v dobičku slovenski pravni osebi

Slovenska družba (A, d. o. o.) je v juniju sprejela sklep o delitvi bilančnega dobička, po katerem bo edinemu aktivnemu družbeniku, slovenski družbi z omejeno odgovornostjo (B, d. o. o.) izplačala udeležbo v dobičku. Izplačilo za to udeležbo bo družba B prejela v juniju 2019. Družba B je družbi A predložila svojo davčno številko. Ali mora družba A plačati davčni odtegljaj ob izplačilu udeležbe v dobičku družbi B?

Odgovor: Družba A ob izplačilu udeležbe v dobičku družbi B ne obračuna davčnega odtegljaja po 70. členu ZDDPO-2. To velja zato, ker je družba B družbi A predložila svojo davčno številko (70/2/3 ZDDPO-2). O tem se ne poroča na obrazcu ODO-1, niti ni več poročanja o neodtegljaju na obrazcu ODO-2. Družba B sme finančni prihodek, ki ga bo pripoznala v letu 2019 in tudi prejela njegovo izplačilo, v istem letu tudi izvzeti iz davčne osnove v zaporedni številki 2.5 obračuna DDPO (24. člen ZDDPO-2). Obenem pa mora povečati davčno osnovo za 5 % izvzetega prihodka (26. člen ZDDPO-2). To povečanje družba B izkaže v zaporedni številki 12.3 obračuna DDPO. Več o tem lahko preberete v priročniku Neposredni davki v praksi v poglavju A.9 Deleži v dobičku in kapitalski dobički.

Dr. Mateja Drobež Tomšič

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: