revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Prepozna oddaja obrazca REK-1 za regres, izplačan v letu 2013

Slovenska družba (delodajalec) je v letu 2013 zaposlovala dva delavca. Oba sta za tisto leto prejela regres za letni dopust, vendar prvi v maju, drugi pa v juniju. Pri tem so bile dajatve (akontacija dohodnine) pravilno in pravočasno obračunane, prispevkov pa ni bilo treba obračunati. Delodajalec je oddal obrazec REK-1 za izplačilo regresa prvemu delavcu, pozabil pa je oddati obrazec REK-1 za izplačilo regresa drugemu delavcu. Zdaj je delodajalec prejel poziv za predložitev neoddanega obrazca REK-1, pri čemer mu je bilo pojasnjeno, da bo moral plačati še obresti, četudi bo obrazec oddal po postopku samoprijave. Ali je upravičeno, da bodo delodajalcu obračunane obresti?

Odgovor: Delodajalec bo oddal obrazec REK-1 po postopku samoprijave (55. in 57. člen ZDavP-2). Kot plačnik davka mora izračunati in odtegniti davčni odtegljaj ob obračunu dohodka, plačati pa ga mora najpozneje v petih dneh od izplačila dohodka (283. člen ZDavP-2). V letu 2013 je moral ta davčni odtegljaj plačati na dan izplačila dohodka. To pomeni, da ni dolžan plačati obresti, saj ni zamudil s plačilom davčnega odtegljaja (akontacije dohodnine). Iz 55. člena ZDavP-2, ki se smiselno uporablja tudi pri samoprijavi obračunov davčnega odtegljaja skladno s 57. členom ZDavP-2 (denimo obrazci REK), se obresti plačajo od premalo plačanega davka, in sicer od poteka roka za plačilo do predložitve obračuna davčnega odtegljaja na podlagi samoprijave. Delodajalec pa prav tako ne more biti oglobljen, saj je potekel zastaralni rok, v katerem bi ga bilo možno oglobiti, ker tega obračuna ni pravočasno oddal (42. člen ZP-1).

Dr. Mateja Drobež Tomšič

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: