revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Izkazovanje depozitov začasno prostih denarnih sredstev

Javni zavod sprašuje, ali se med prihodki in odhodki (oziroma med prejemki in izdatki) po načelu denarnega toka obravnavajo tudi depoziti prostih denarnih sredstev, ki se dajo banki kot zavarovanje za prejeto posojilo

Odgovor: V skladu s kontnim načrtom, ki velja za javni sektor, se depoziti začasno prostih denarnih sredstev, tako depoziti na vpogled kot depoziti, vezani za določen čas, v poslovnih knjigah uporabnikov ne izkazujejo kot izdatki iz naslova naložb na kontih skupine 44 (niti ob vračilu na kontih skupine 75), temveč se izkazujejo le na kontih stanja (knjiženje ob dajanju 074, 153 / 110 in ob vračilu 110 / 074, 153). Prosta denarna sredstva so namreč denarna sredstva, ki še niso uporabljena v skladu z dejavnostjo posamezne pravne osebe in ostanejo na podračunu EZR po plačilu obveznosti na določen dan. Depoziti, dani za pridobitev določenih pravic (na primer bančnih posojil), niso depoziti začasno prostih denarnih sredstev, temveč so namenske naložbe denarnih sredstev. Zato se takšni depoziti denarnih sredstev obravnavajo enako kot posojila, torej prek odhodkov in prihodkov oziroma prejemkov in izdatkov na kontih skupin 44 in 75 (evidenčno knjiženje 44/499 in 799/75).

Mag. Milenka Čižman

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: