revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Pripoznavanje pravice do uporabe pri mikro in majhnih organizacijah

Ali morajo tudi mikro in majhne organizacije za najeme pripoznavati pravico do uporabe sredstva?

Odgovor: SRS 1.63 (2019) v drugem odstavku določa, da organizacijam najemnicam, ki se razvrščajo med mikro in majhne organizacije (za razvrščanje se upoštevajo merila, kot jih določa ZGD-1, tudi če so ustanovljene po drugih predpisih), ni treba pripoznavati pravice do uporabe sredstva za poslovne najeme. Namesto pravice do uporabe bodo najemnine, povezane s temi najemi, pripoznavale kot odhodke na podlagi enakomerne časovne metode skozi obdobje trajanja najema ali na kakšni drugi sistematični podlagi, ki odraža vzorec koristi, ki jih prejema najemnik. Za najeme, ki jih bodo razvrstile med finančne, bodo ravnale popolnoma enako, kot so ravnale po SRS 1 (2016). Sredstvo, prejeto v finančni najem, bodo mikro in majhne organizacije pripoznavale med svojimi sredstvi in jih razvrstile glede na določila računovodskih standardov. Več o pripoznavanju pravice do uporabe sredstva v Knjigovodski šoli.

Mag. Andreja Bajuk Mušič

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?