revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Prenos hlodov iz osnovne gozdarske dejavnosti v dopolnilno

Zavezanec z osnovno gozdarsko dejavnostjo (obdavčen po pavšalni oceni dohodka oziroma po katastrskem dohodku) opravi posek in pridobi hlode. Te bi nato prenesel v dejavnost, v okviru katere bi jih predelal v različne lesne izdelke. Njegov dohodek iz dejavnosti je obdavčen z akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti, davčno osnovo pa ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov.

Ali je tak prenos neobdavčen z dohodnino in kako naj ta sredstva prenese?

Odgovor: Prenos sredstev iz OKGD v (dopolnilno) dejavnost ne šteje za prenos sredstev iz gospodinjstva v podjetje (50. člen ZDoh-2), temveč za prenos sredstev iz ene dejavnosti v drugo, pri čemer sta ti dve dejavnosti različno obdavčeni. To pomeni, da se tak prenos ne šteje za prihodek na način, kot je to v računovodskih standardih določeno za brezplačno pridobljena sredstva. Tak prenos zato ni obdavčen z akontacijo dohodnine ali dohodnino. Tako je zapisal tudi davčni organ v pojasnilu 0920-12872/2018-2. Zavezanec mora hlode, prenesene v (dopolnilno) dejavnost, evidentirati na podlagi ustrezne verodostojne listine (denimo listine o odkupu ali obračuna odkupljenih gozdarskih pridelkov). Pri prenosu mora upoštevati primerljivo tržno ceno. Odhodki iz porabe teh zalog namreč ne smejo presegati te cene za davčne namene (omejitev zaradi pravil pri poslovanju med povezanimi osebami). Obdavčitev dohodkov fizičnih oseb bomo na praktičen način obravnavali v Dohodninski šoli.


Dr. Mateja Drobež Tomšič


 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: