revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Popravek računov, izdanih končnim potrošnikom

Zavezanec je presegel 50.000 EUR obdavčljivega prometa in od prodaje končnim potrošnikom začel obračunavati DDV. Čeprav bi smel glede na ZDDV-1 obračunavati DDV po nižji stopnji, je tri mesece napačno izdajal račune z obračunanim 22-odstotnim DDV. Cena storitve je za končnega potrošnika pred identifikacijo za DDV in po njej ostala nespremenjena.

Ali zavezanec lahko popravi napako in kako?

Odgovor: Zavezanec ima pravico popraviti napako, ki jo je storil, in ni pomembno, ali se mu zaradi tega v obračunu obveznost za DDV poveča ali zmanjša. V obravnavanem primeru popravlja napako po 88.b členu ZDDV-1, zmanjšanje obveznosti za DDV pa vključi v tekoči obračun DDV. Znesek zmanjšanja ugotovi kot razliko med DDV, obračunanim po 22- in po 9,5-odstotni stopnji. Pri tem davčno obveznost po stopnji 9,5 % ugotovi z uporabo preračunane davčne stopnje od zneskov, ki jih je prejel od končnih potrošnikov. Ker gre le za odpravo napake, brez spremembe zneska plačila, zavezanec ne upošteva določb o zmanjšanju davčne osnove (39. člen ZDDV-1) in zahteve po vračilu kupnine (146/3 P-ZDDV-1). Več o izdajanju računov in njihovem popravljanju v jesenski Šoli o DDV.


Barbara Prislan, univ. dipl. ekon. 


 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: