revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Knjiženje donacije z nakupno obvezo

Javni zavod se dogovarja z gospodarsko družbo, ki bi donirala osnovo sredstvo, vendar pod pogojem, da se javni zavod obveže, da bo naslednjih pet let pri tej družbi kupoval potrošni material in zaščitna sredstva, ki se uporabljajo pri delovanju tega osnovnega sredstva. Kako naj javni zavod obravnava to donacijo?

Odgovor: Če mora dobavitelj v vlogi prodajalca v skladu z računovodskimi načeli pripoznavanja prihodkov ugotavljati izvršitvene obveze in posledično pripoznavati prihodke, obratno ravna kupec. Kupec namreč v nabavnem procesu knjiži tisto, kar mu je dobavitelj kot posledico nabavnega dogovora dostavil ali opravil ali se je zavezal, da bo to storil, in to kasneje tudi stori. V nekaterih primerih pa delitev plačanega zneska na nabavne sestavine ne bo tako preprosta. Taki so primeri, ko dobavitelj kupca zaveže, da mora v določenem časovnem obdobju nakupiti za določen znesek proizvodov, in če ta pogoj izpolni, dobi donirano opremo, ki je vezna na te proizvode. Taka oprema seveda ni brezplačna, saj jo uporabnik dejansko plačuje v nabavni vrednosti proizvodov. Ker uporablja to opremo, gre za identificirano sredstvo, zato mora oceniti predviden znesek, ki ga bo plačal dobavitelju v obdobju, v katerem se je zavezal kupovati proizvode, in na podlagi samostojnih prodajnih cen znesek razdeliti na del, ki se nanaša na nabavo proizvodov, in na del, ki se nanaša na donirano opremo.Več o tem na posvetovanju Računovodska obravnava stvarnega premoženja in sredstev EU v javnem sektorju.


Mag. Milenka Čižman


 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: