revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Plačilo po podjemni pogodbi srbskemu rezidentu

Družba je sklenila podjemno pogodbo z značilnostmi odvisnega razmerja s srbskim rezidentom, po kateri mu bo izplačala dohodek za opravljeno storitev v Srbiji. Srbski rezident je socialno zavarovan v Srbiji. Kako mora družba obdavčiti ta dohodek?

Odgovor: Dohodek ima vir v Sloveniji po 10/1/1 ZDoh-2, po konvenciji o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in Srbijo pa Slovenija nima pravice obdavčiti ta dohodek, saj je avtor odvisno osebno storitev opravil v Srbiji (15/1 konvencije). Izplačevalec kot plačnik davka lahko zato za prejemnika zahteva oprostitev plačila akontacije dohodnine po tej konvenciji. V ta namen mora Fursu predložiti zahtevek KIDO 5, ki ga ta potrdi oziroma o oprostitvi izda odločbo (260. člen ZDavP-2). Furs mora tako oprostitev odobriti pred izplačilom dohodka, če želi že družba izplačevalka izplačati dohodek z oprostitvijo dohodnine. Avtor je delo opravil v Srbiji, kjer je tudi socialno zavarovan, in zato tam plačuje prispevke za socialno varnost. Izplačevalec mu tako ni obračunal prispevkov, saj je bilo delo opravljeno v Srbiji. Po tolmačenjih davčnega organa mora prejemnik izplačevalcu predložiti verodostojen dokument nosilca zavarovanja, iz katerega izhaja, da je zavarovanje vzpostavljeno v državi opravljanja dela in da se zato prispevki v Sloveniji ne obračunajo.** Če ustrezno potrdilo ne bi bilo predloženo, bi bilo treba obračunati prispevka za PIZ po 18. členu ZPIZ-2. Prispevkov za zdravstveno zavarovanje pa v vsakem primeru ne bi bilo treba obračunati, saj srbski rezident ni vključen v slovenski sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja. Družba pa mora ne glede na te oprostitve o izplačilu dohodka poročati na obrazcu REK-2, v katerem tudi obračuna posebni davek na določene prejemke.

Obdavčitev dohodkov iz podjemnih, avtorskih in drugih pogodb, izplačanih rezidentom in nerezidentom, bomo obravnavali v Dohodninski šoli.


Dr. Mateja Drobež Tomšič


 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: