revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Plačilo po podjemni pogodbi srbskemu rezidentu

Družba je sklenila podjemno pogodbo z značilnostmi odvisnega razmerja s srbskim rezidentom, po kateri mu bo izplačala dohodek za opravljeno storitev v Srbiji. Srbski rezident je socialno zavarovan v Srbiji. Kako mora družba obdavčiti ta dohodek?

Odgovor: Dohodek ima vir v Sloveniji po 10/1/1 ZDoh-2, po konvenciji o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in Srbijo pa Slovenija nima pravice obdavčiti ta dohodek, saj je avtor odvisno osebno storitev opravil v Srbiji (15/1 konvencije). Izplačevalec kot plačnik davka lahko zato za prejemnika zahteva oprostitev plačila akontacije dohodnine po tej konvenciji. V ta namen mora Fursu predložiti zahtevek KIDO 5, ki ga ta potrdi oziroma o oprostitvi izda odločbo (260. člen ZDavP-2). Furs mora tako oprostitev odobriti pred izplačilom dohodka, če želi že družba izplačevalka izplačati dohodek z oprostitvijo dohodnine. Avtor je delo opravil v Srbiji, kjer je tudi socialno zavarovan, in zato tam plačuje prispevke za socialno varnost. Izplačevalec mu tako ni obračunal prispevkov, saj je bilo delo opravljeno v Srbiji. Po tolmačenjih davčnega organa mora prejemnik izplačevalcu predložiti verodostojen dokument nosilca zavarovanja, iz katerega izhaja, da je zavarovanje vzpostavljeno v državi opravljanja dela in da se zato prispevki v Sloveniji ne obračunajo.** Če ustrezno potrdilo ne bi bilo predloženo, bi bilo treba obračunati prispevka za PIZ po 18. členu ZPIZ-2. Prispevkov za zdravstveno zavarovanje pa v vsakem primeru ne bi bilo treba obračunati, saj srbski rezident ni vključen v slovenski sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja. Družba pa mora ne glede na te oprostitve o izplačilu dohodka poročati na obrazcu REK-2, v katerem tudi obračuna posebni davek na določene prejemke.

Obdavčitev dohodkov iz podjemnih, avtorskih in drugih pogodb, izplačanih rezidentom in nerezidentom, bomo obravnavali v Dohodninski šoli.


Dr. Mateja Drobež Tomšič


 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?