revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Zunajbilančna evidenca

Javni zavod sprašuje, ali lahko vodi nakazila presežkov prihodkov nad odhodki svojemu ustanovitelju (občini) v zunajbilančni evidenci. Zavod po vsakoletnem nakazilu sicer zmanjša stanje na kontu 985/110, vendar se nikjer ne vidijo kumulativna nakazila v zadnjih petih letih. Javni zavod želi s tako evidenco spremljati vsa nakazila "dobička" svojemu ustanovitelju. 

Odgovor: Zakon o računovodstvu ne predvideva takega razloga  za vzpostavitev zunajbilančne evidence (14. člen). Uporabniki izkazujejo podatke v zunajbilančni evidenci, če obravnavajo poslovne dogodke, ki trenutno ne vplivajo na postavke v bilanci stanja ali izkazu prihodkov in odhodkov, vendar so pomembni za ocenjevanje uporabljanja tujih sredstev, za morebitne prihodnje obveznosti, za kontroliranje poslovnih procesov in za informiranje. Poslovni dogodki, izkazani v zunajbilančni evidenci, ob nastanku ne morejo imeti narave bilančnih postavk, ki bi vplivale na sredstva, obveznosti do virov sredstev ter na prihodke in odhodke. Podobno je določeno tudi v PSR 2.15. Postavke zunajbilnčne evidence se vnašajo v bilanco stanja za seštevkom bilančnih postavk. Po enotnem kontnem načrtu se na kontih skupine 99 izkazujejo dana poroštva, hipoteke in drugi podatki o možnih (potencialnih) obveznostih, ki pa še ne vplivajo na spremembo sredstev ali obveznosti do virov sredstev. Iz povedanega torej sledi, da izvršeni poslovni dogodki ne spadajo v zunajbilančno evidenco. Več o tem na posvetovanju Zveze RFR Priprave na letno poročanje v javnem sektorju.

Mag. Milenka Čižman

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?