revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Razporeditev presežka prihodkov za oblikovanje vira

Javni zavod želi investirati presežek prihodkov nad odhodki v nakup opreme. Svet zavoda je v marcu sprejel sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki in v ta namen določil znesek 15.000 EUR. Ali lahko knjiži prenos presežka prihodkov nad odhodki kot obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva že po sklepu sveta zavoda?
 

Odgovor: Določeni uporabniki povečujejo obveznost za opredmetena in neopredmetena sredstva
  • s prejemom stvarnih sredstev od ustanovitelja,
  • s prejemom denarnih sredstev od ustanovitelja ali druge javnofinančne ustanove, če je o tem sklenjena ustrezna pogodba o prenosu sredstev, in
  • s prerazporeditvijo sredstev oziroma presežka prihodkov nad odhodki.
Omenjena obveznost se lahko poveča tudi za kupnine od prodaje teh sredstev, če je javni zavod lastnik teh sredstev, in za odškodnine zavarovalnice za uničena opredmetena osnovna sredstva. 
Pri razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki za investicije je pomembno, da se obveznost za opredmetena osnovna in neopredmetena sredstva oblikuje pred investiranjem, torej že na podlagi sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki oziroma  najpozneje hkrati s pridobitvijo sredstev. Zato Zveza RFR predlaga knjiženje prerazporeditve presežka prihodkov nad odhodki najprej kot analitiko znotraj podskupine 985, nato pa prenos iz analitike na konte podskupine 980. Lahko pa se analitiko tudi preskoči in javni zavod takoj oblikuje vir s knjiženjem 985/980. Več o tem na posvetovanju Priprave na letno poročanje v javnem sektorju.

Mag. Milenka Čižman

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?