revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Brezplačna oddaja prostora v najem društvu

Javni zavod mora po navodilih lastnika sredstev, ki jih ima v upravljanju (na kontih skupine 980), to je občine, dati poslovni prostor v brezplačni najem društvu. Kako naj se knjiženja izkažejo v poslovnih knjigah, glede na to, da mora javni zavod izdati račun za najemnino v tujem imenu in za tuj račun?

Odgovor: Čeprav je bil dogovorjen brezplačni najem, je vsebina tega posla pravzaprav to, da je občina društvu dala podporo iz javnih sredstev. Res, da ni bila v denarni obliki, je bila pa v stvarni obliki in se lahko obravnava kot subvencija, ki jo je dal ustanovitelj društvu. Pri izvedbi posla morajo stranke pripraviti ustrezno pogodbo, iz katere bodo razvidna medsebojna razmerja. Ta razmerja bodo tudi osnova za knjiženje v poslovnih knjigah. Knjiženje je lahko tako:• pri javnem zavodu: ni knjiženja za izdajo računa za najemnino v imenu in za račun ustanovitelja, ker ne bo plačila; lahko pa knjiži račun v zunajbilančni evidenci ali kot pogojna sredstva in obveznosti na kontih stanja (istočasno v breme in v dobro);
• pri ustanovitelju: terjatev za najemnino in obveznost za subvencijo do društva (12/28, 18/23) in pobot (23/12) ter pripoznanje prihodkov in odhodkov (41/18 in 28/7);
• pri društvu: zahtevek za subvencijo kot terjatev do ustanovitelja (12/76) in obveznost za najemnino (41/22) ter pobot (22/12).

Več o tem na posvetovanju Letno poročanje za javni sektor.

Mag. Milenka Čižman

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: