revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Knjiženje povezanega blaga in storitev

Organizacija kupcu – maloprodajnemu trgovcu dobavlja trgovsko blago. Dogovorila sta se, da maloprodajni trgovec njene izdelke oglašuje v svojem katalogu, ki ga enkrat mesečno pošilja maloprodajnim kupcem. Za objavo izdelka v tovrstnem katalogu maloprodajni trgovec organizaciji zaračuna stroške reklame. Kako organizacija to knjiži?

Odgovor: Za znesek, ki ga maloprodajni trgovec zaračuna organizaciji, ta zmanjša prihodke. SRS 15.27 (2019) določa, da organizacija nadomestilo, ki ga plača kupcu, pripozna kot znižanje transakcijske cene in posledično prihodkov, razen v primerih, če to nadomestilo plača kupcu v zameno za ločeno blago ali storitev, ki ga/jo kupec prenese na organizacijo. Ker bo organizacija z objavo v letaku maloprodajnega trgovca pridobila večji obseg prodaje le v trgovinah maloprodajnega trgovca (ne pa tudi pri drugih maloprodajnih trgovcih, ki jim prodaja to isto blago), ne gre za plačilo ločenega blaga ali storitev, temveč gre za prenos povezanega blaga in storitev. Zato tako zaračunani zneski kupca pri organizaciji – dobavitelju niso stroški reklame, ampak jih ta knjiži kot zmanjšanje prihodkov iz prodaje trgovskega blaga. Več o tem na posvetovanju Zveze RFR Letno poročanje za organizacije, ki računovodijo po SRS.

Mag. Andreja Bajuk Mušič

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: