revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Obravnava sredstev, izločenih iz uporabe, v javnem sektorju

Občina razpolaga s petimi napravami, pri katerih imajo tri knjigovodsko vrednost 0. Dve napravi imata sicer še knjigovodsko vrednost, vendar v velikosti enoletne amortizacije, ki bo obračunana konec leta 2020. Za leto 2019 bo amortizacija od teh dveh naprav normalno obračunana kot v preteklih letih. Z začetkom leta 2020 bi vseh pet naprav, ki jih ne potrebujejo več, prenesli na konto sredstev, izločenih iz uporabe (049). Kako naj to knjižijo?

Odgovor:  Izredni odpis se opravi v primeru trajne izločitve iz uporabe (43. člen Zakona o računovodstvu in 3. člen Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev). 8. člen omenjenega pravilnika določa, da ko je znesek nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev enak njihovi odpisani vrednosti, se amortizacija ne obračunava več, čeprav se sredstva še naprej uporabljajo za opravljanje dejavnosti. Torej prve tri naprave, ki bodo konec leta 2019 že v celoti amortizirane, bi se lahko še naprej uporabljale. Ker pa se je občina odločila za izločitev iz uporabe in prenos na poseben konto, bodo ta sredstva še vedno v njeni evidenci po knjigovodski vrednosti 0. V 9. členu omenjenega pravilnika je določeno, da ko je opredmeteno osnovno sredstvo izločeno iz uporabe (na posebnem kontu) ali se ne uporablja več, vendar še ni v celoti amortizirano, se amortizacija obračunava še naprej, dokler sredstvo ni v celoti amortizirano. Torej se drugi dve napravi sicer lahko preneseta na konto sredstev, izločenih iz uporabe, vendar se morata do konca amortizirati. Do dejanskega izrednega odpisa bi torej prišlo, če bi drugi dve napravi, ki imata še knjigovodsko vrednost, izločili tudi iz poslovnih knjig. 

Mag. Milenka Čižman

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: