revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Računovodska obravnava prvega najema stroja

Organizacija je januarja sklenila pogodbo, v kateri se je dogovorila, da bo za deset mesecev najela stroj. Po tem obdobju bo na organizacijo prešla tudi lastninska pravica na stroju, a ji kot najemniku ne bo treba plačati nobenega zneska za prenos lastninske pravice. Pogodba tudi določa, da se plačane najemnine vštevajo v kupnino. Ali lahko organizacija uporabi izjemo za kratkoročne najeme, kot jo določa SRS 1. 63 (2019)?

Odgovor: Organizacija mora poslovne dogodke knjižiti v skladu z vsebino poslovnega dogodka, in ne pravno obliko dokumentov. Omenjeni posel ne predstavlja najema sredstva, ampak prodajo z odlogom plačila. Organizacija je že januarja izpolnila pogoj za pripoznanje opredmetenega osnovnega sredstva v lasti, to sredstvo pa je odplačala v desetih mesečnih obrokih. Ker gre za kratko obdobje, zneska ni treba diskontirati, saj časovna vrednost denarja ni pomembna. Več o tem na posvetovanju Zveze RFR Letno poročanje za organizacije, ki računovodijo po SRS.

Mag. Andreja Bajuk Mušič

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?