revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Računovodska obravnava prvega najema stroja

Organizacija je januarja sklenila pogodbo, v kateri se je dogovorila, da bo za deset mesecev najela stroj. Po tem obdobju bo na organizacijo prešla tudi lastninska pravica na stroju, a ji kot najemniku ne bo treba plačati nobenega zneska za prenos lastninske pravice. Pogodba tudi določa, da se plačane najemnine vštevajo v kupnino. Ali lahko organizacija uporabi izjemo za kratkoročne najeme, kot jo določa SRS 1. 63 (2019)?

Odgovor: Organizacija mora poslovne dogodke knjižiti v skladu z vsebino poslovnega dogodka, in ne pravno obliko dokumentov. Omenjeni posel ne predstavlja najema sredstva, ampak prodajo z odlogom plačila. Organizacija je že januarja izpolnila pogoj za pripoznanje opredmetenega osnovnega sredstva v lasti, to sredstvo pa je odplačala v desetih mesečnih obrokih. Ker gre za kratko obdobje, zneska ni treba diskontirati, saj časovna vrednost denarja ni pomembna. Več o tem na posvetovanju Zveze RFR Letno poročanje za organizacije, ki računovodijo po SRS.

Mag. Andreja Bajuk Mušič

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: