revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Olajšava za investiranje pri finančnem najemu stroja

Družba je v letu 2019 sklenila pogodbo o najemu delovnega stroja, po kateri bo s plačilom zadnjega obroka pravno lastništvo nad strojem prešlo nanjo kot najemnico tega stroja.

Ali lahko družba uveljavlja olajšavo za investiranje v stroj?

Odgovor: Po 55.a členu ZDDPO-2 sme zavezanec, ki investira v opremo in neopredmetena sredstva, uveljaviti davčno olajšavo za investiranje v določeno opremo in neopredmetena sredstva. V primeru finančnega najema lahko zmanjšanje davčne osnove uveljavi zavezanec, ki opremo pridobi na podlagi finančnega najema. Družba ima tako v letu 2019 pravico do olajšave za pridobljeno sredstvo po pogodbi o najemu, po kateri pravno lastništvo nad strojem preide nanjo ob koncu trajanja najema. Tudi davčni organ v spletni publikaciji Olajšava za investiranje – Podrobnejši opis (2. izdaja, marec 2019) pojasnjuje, da ima pravico do olajšave zavezanec, ki pridobi opremo na podlagi finančnega najema. Davčni organ še pojasnjuje, da po vsebini finančni najem predstavlja obliko financiranja nakupa, pri katerem si najemodajalec kot instrument zavarovanja zadrži pravno lastništvo praviloma do konca trajanja najema, najemnik pa postane ekonomski lastnik sredstva z začetkom najemnega obdobja, saj takrat na njega preidejo vsa pomembna tveganja in koristi, povezane z lastništvom sredstva, ki je predmet najema. Več o olajšavi za investiranje in drugih temah DDPO bomo govorili na posvetovanju Zveze RFR 4/20 Davčni obračun za leto 2019.

Dr. Mateja Drobež Tomšič

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: