revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Sprememba obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Javni zavod sprašuje, kako naj izpolni spremenjeni obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019. V letu 2019 so namreč knjižili določene vrste prihodkov na druge konte, kot so zdaj predpisani za računovodski izkaz.

Odgovor: S spremembo Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava je bil spremenjen omenjeni obrazec prihodkov in odhodkov za določene uporabnike. Ker so v javnem zavodu v letu 2019 knjižili določene vrste prihodkov na druge konte, kot so zdaj za te vrste prihodkov predpisani v omenjenem pravilniku, morajo narediti ustrezna knjiženja prenosa prihodkov na nove konte. Najlažje to naredijo s temeljnico, in sicer kar v skupnem znesku. Pri tem morajo paziti na ustrezno vsebino, ki jo morajo prenesti. Z letom 2020 pa morajo v poslovnih knjigah že od začetka leta uporabljati nove konte. O obrazložitvi spremembe pravilnika in prevedbi starih kontov v nove pa lahko preberete v sestavku Spremembe izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.

Mag. Milenka Čižman

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: