revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Dobava blaga tujemu zavezancu

Slovenski dobavitelj je prodal blago nemškemu kupcu. Slednji mu je naročil, naj blago dostavi k drugi slovenski družbi, kjer bo opravljena dodelava tega blaga, ki bo nato v roku enega meseca zapustilo Slovenijo. Vsi trije so davčni zavezanci z veljavnimi ID-številkami za DDV v državah sedeža.
Ali dobavitelj kupcu blaga lahko izda račun brez obračunanega DDV, torej z oprostitvijo po 46. členu ZDDV-1?

Odgovor: Kraj dobave blaga urejata 19. in 20. člen ZDDV-1. Prvi od teh dveh členov ureja dobave brez prevoza, pri katerih blago ne zapusti države, torej Slovenije. Drugi pa ureja dobave blaga s prevozom, pri katerih blago zapusti Slovenijo. Med slednje sodijo dobave blaga znotraj EU, to so tiste, ki so opravljene davčnim zavezancem v drugo državo članico. Te dobave so v Sloveniji oproščene DDV, če so izpolnjeni predpisani pogoji iz 46. člena ZDDV-1. Eden od teh pogojev je, da blago zapusti Slovenijo. V opisanem primeru blago sicer res zapusti Slovenijo, vendar ne v enakem stanju, kot je bilo prodano kupcu, zato se navedenih določb (20. in 46. člena ZDDV-1) ne more uporabiti. Ker gre za domačo dobavo po 19. členu ZDDV-1, mora dobavitelj kupcu obračunati slovenski DDV. Slednji nato na lastnem blagu naroči dodelavo pri drugi osebi in ko je zaključena, blago odpelje ali odpošlje v svojo državo članico. Tuji davčni zavezanci pri slovenskem davčnem organu sicer lahko vložijo zahtevek za vračilo DDV, vendar obstaja možnost, da zahtevku ne bo ugodeno. Tuji zavezanec se mora namreč za prenos blaga po 9/1 ZDDV-1 v Sloveniji identificirati za DDV, ker se tak prenos šteje za promet, opravljen na ozemlju Slovenije.

Mag. Mojca Zupančič

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: