revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Obrestna mera oziroma diskontna stopnja pri poslovnem najemu med povezanima osebama

Srednje velika družba je s povezano družbo iz Slovenije sklenila pogodbo o poslovnem najemu nepremičnine. Družba najemnica je usredstvila pravico do uporabe poslovnega prostora. Pri izračunu sedanje vrednosti najemnin je najemnik uporabil z najemom povezano obrestno mero, ki ustreza tudi predpostavljeni obrestni meri za izposojanje (denarja), ki bi jo najemnik moral plačati za to obdobje. Vendar pa ta obrestna mera ni enaka priznani obrestni meri, temveč je od nje višja. Družba najemodajalka ima nepokrito davčno izgubo iz preteklih obdobij, družba najemnica pa tega nima. Ali velja posebna davčna obravnava pri davčnem priznavanju teh obresti?

Odgovor: Odhodki iz naslova obresti znotraj posameznega obroka najemnine se po 12/3 ZDDPO-2 priznajo v velikosti, ki je določena po računovodskih standardih. Tako se upošteva obrestna mera, ki je pravilno določena po računovodskih predpisih, kar izhaja tudi iz tega primera. Določila o davčnem priznavanju obresti po 19. členu ZDDPO-2 se ne uporabljajo, ker gre pri obravnavani obrestni meri za najem sredstva, in ne za prejeto posojilo. Vendar pa je pomembno, da so najemnina oziroma vsi odhodki, ki izvirajo iz tega poslovnega najema, skladni z določili o transfernih cenah po 17. členu ZDDPO-2, sicer mora prejemnik za presežni del najemnine nad davčno priznano najemnino povečati davčno osnovo v obračunu DDPO. Tudi iz spletne publikacije davčnega organa Davek od dohodkov pravnih oseb, Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb – Podrobnejši opis (7. izdaja, februar 2020) izhaja, da se v tem primeru določila o priznani obrestni meri ali dokazani tržni obrestni meri po 19. členu ZDDPO-2 ne uporabljajo, ker gre pri obravnavani obrestni meri za najem sredstva, in ne za prejeto posojilo, upoštevajo pa se davčna pravila, ki veljajo za poslovanje med povezanimi osebami.

Dr. Mateja Drobež Tomšič

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: