revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Prihodki od najemov kot prihodki za dejavnost javne službe

Javni zavod in občina se dogovarjata o vsebini pogodbe, s katero bi uredila najeme oziroma uporabo nekaterih prostorov javnega zavoda za druge pravne osebe. V aktu o ustanovitvi ima javni zavod navedeno, da je najemnina tržna dejavnost, glede na spremembe obrazca izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka pa izhaja, da so prihodki iz najema in uporabe prostorov javna služba. Kako naj to uredita?

Odgovor: Ker javni zavod ni lastnik opredmetenih osnovnih sredstev, ampak jih ima v upravljanju od občine, bo najem in uporabo poslovnih prostorov zaračunaval v tujem imenu in za tuj račun. Prihodkov iz tega naslova ne bo izkazoval niti po načelu poslovnega dogodka niti po načelu denarnega toka (ni evidenčnega knjiženja za posle v tujem imenu in za tuj račun), torej nima težav z opredelitvijo, ali gre za javno službo ali za tržno dejavnost, četudi v aktu o ustanovitvi piše, da gre za tržno dejavnost. Težavo pa bi imel, če bi imel sredstva v lasti (če bi bil visokošolski zavod), saj bi najem in uporabo zračunaval v svojem imenu in za svoj račun ter bi izkazal prihodke. Te prihodke pa bi moral v izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti izkazati v skladu z aktom o ustanovitvi, v katerem bi lahko na primer pisalo, da gre za prihodke iz tržne dejavnosti, v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka pa bi jih moral izkazati med prihodki iz javne službe, saj ta izkaz dopušča edino to možnost, in sicer v oznaki AOP 487.V vsakem primeru pa bi bilo dobro urediti dejavnosti v aktu o ustanovitvi, potem pa še v pogodbi. Več o tem na posvetovanju DDV in knjiženja v javnem sektorju – napake in pogosta vprašanja.

Mag. Milenka Čižman

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
DEFINICIJA DNEVA
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: