revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Prodaja deleža lastni družbi od leta 2020

Eden od družbenikov slovenske dvoosebne družbe z omejeno odgovornostjo bi tej družbi prodal delež, ker bi zaradi upokojitve želel izstopiti iz družbeniške strukture. Drugi družbenik tega deleža ne želi odkupiti, po družbeni pogodbi pa ga ne more prodati tretji osebi, temveč le drugemu družbeniku ali tej družbi. Družba ima 2,800.000 EUR kapitala, svoj 50-odstotni delež pa bi družbenik prodal po tržni vrednosti tega deleža. Kako bo obdavčena kupnina za prodani delež tej družbi?

Odgovor: Kupnina za prodajo deleža lastni družbi z omejeno odgovornostjo od leta 2020 je obdavčena enako kot udeležba na dobičku oziroma dividenda (90/6 ZDoh-2). To pomeni, da je dohodek obdavčen po stopnji 27,5 % ne glede na leta imetništva deleža. Davčna osnova od tega dohodka je izplačana kupnina, pri čemer lahko družbenik uveljavi zmanjšanje izplačane vrednosti za nabavno vrednost odsvojenega deleža (ugotovljeno po 98. členu ZDoh-2). Družbenik lahko to uveljavi tako, da družbi predloži obvestilo za uveljavljanje zmanjšanja izplačane vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe za nabavno vrednost odsvojenih delnic ali deležev. Obrazec je objavljen na spletni strani davčnega organa, ki je o tej davčni spremembi objavil tudi spletno publikacijo Dohodek iz kapitala – dividende – izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe (februar, 2020).

Prodaja deleža družbi se posledično ne šteje več za odsvojitev kapitala, zato družbeniku dohodka ni treba napovedati z napovedjo za odmero davka od kapitalskih dobičkov. Dohodnino bo namreč obračunala, odtegnila in plačala družba, ki bo družbeniku izplačala kupnino.

Dr. Mateja Drobež Tomšič

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
DEFINICIJA DNEVA
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: