revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Računovodska obravnava državne pomoči po interventnem megazakonu

Z ukrepi, ki jih določa interventni megazakon, bo Republika Slovenija posredno ali neposredno organizacijam povrnila del stroškov, ki so jih in jih še bodo utrpele zaradi epidemije COVID-19. V večini primerov se ti ukrepi nanašajo na povrnitev nekaterih vrst stroškov dela, denimo nadomestil za čakanje na delo, plačila prispevkov in podobno. Ali organizacija te ukrepe knjiži kot zmanjšanje stroškov dela?

Odgovor:  Ne, ukrepi ustrezajo državnim podporam, kot jih določa SRS 11.35. Za pripoznanje državne pomoči, ki je namenjena pokritju stroškov, ki so že nastali, velja, da organizacija prejeta sredstva državne pomoči pripozna med prihodki. Gre za poslovne prihodke, ki jih razvrsti med poslovne prihodke, in sicer na konto podskupine 768 – Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki. Prihodke v zvezi z državno pomočjo organizacija pripozna, če je prepričana, da ji pomoči ne bo treba vračati. V nasprotnem primeru mora njihovo pripoznanje odložiti do trenutka, ko ugotovi, da izpolnjuje vse pogoje in ji pomoči ne bo treba vrniti. Najkasneje bo morala upravičenost presojati, ko bo sestavljala računovodske izkaze za leto 2020.

mag, Andreja Bajuk Mušič

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: