revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Začasno čakanje na delo ter neprekinjeni in prekinjeni vpoklici na delo

Po ZIUZEOP-A ima delavec v času začasnega čakanja na delo pravico, da se na zahtevo delodajalca vrne na delo do sedem dni v tekočem mesecu. Delodajalec je 1. aprila 2020 enega delavca napotil na začasno čakanje na delo, na zavod pa vložil vlogo za povračilo nadomestila, zmanjšanega za prispevke. Vmes pa je delavca vpoklical na delo za pet zaporednih dni. Ali lahko delodajalec delavca pokliče nazaj na delo le za sedem dni v tekočem mesecu ali tudi za več in ali to vpliva na povračilo nadomestila plače?

Odgovor:  Za obdobje od 13. marca do 30. aprila 2020 je po ZIUZEOP veljalo, da ima delavec v času začasnega čakanja na delo obveznost, da se na zahtevo delodajalca vrne na delo do sedem zaporednih dni v tekočem mesecu, zavod za zaposlovanje (odslej zavod) pa je takrat pojasnjeval, da je možno neprekinjeno (čakanje na delo z vmesnim vpoklicem na delo do 7 zaporednih dni v mesecu) in prekinjeno čakanje na delo (začasno čakanje na delo, ko je bil delavec vpoklican na delo za več kot 7 dni v mesecu). Pri neprekinjenem je pojasnjeval, da bo povrnjeno celotno nadomestilo plače, kot bi bilo, če delavec v tekočem mesecu teh sedem dni ne bi delal. To pojasnilo je zavod kasneje umaknil. Po neuradnem pojasnilu zaradi tega, da bi preklicali stališče glede tega, da bo povrnjeno tudi nadomestilo (oziroma plača v velikosti nadomestila) za čas, ko je delavec delal. Z novelo ZIUZEOP-A se je s 1. majem 2020 spremenila določba o vpoklicu na delo med čakanjem na delo. Zdaj velja, da ima delavec v času začasnega čakanja na delo pravico, da se na zahtevo delodajalca vrne na delo do sedem dni v tekočem mesecu, pri čemer gre lahko za katerihkoli sedem dni v mesecu (ne nujno zaporednih). Zavod pa je v pojasnilu konkretnemu delodajalcu pojasnil, da bo v vseh primerih, ko je delavec med čakanjem na delo delal (kar velja že od 13. marca), povrnjeno nadomestilo plače le za tiste dni, ko je delavec dejansko čakal na delo. Za dni, ko je delavec delal, pa delavcu pripada plača in je strošek delodajalca. Po tej razlagi bi delodajalec dobil povrnjeno izplačano nadomestilo plače za čas čakanja na delo, zmanjšano za prispevke delavca. Zavod pa je zdaj tudi v obvestilu na svoji spletni strani zapisal, da lahko delodajalec delavca v tekočem mesecu vpokliče nazaj na delo za več ali manj kot sedem dni. Vendar pa je od števila delovnih dni delavca v tekočem mesecu odvisen način sporočanja morebitnega ponovnega čakanja na delo zavodu za zaposlovanje. Če delodajalec delavca vpokliče na delo, mora to na zavod predhodno sporočiti (31/3 ZIUZEOP). Če ga vpokliče na delo le do vključno sedem dni v tekočem mesecu, ob ponovni odreditvi čakanja na delo nista potrebni nova vloga zavodu in nova odredba o čakanju na delo. Če delodajalec delavca, ki ga je v tekočem mesecu že poklical nazaj na delo za sedem dni, znova pokliče na delo (na primer za osmi, deveti ali še kateri dan), zavod pojasnjuje, da delodajalcu ni treba predložiti nove vloge, ampak mora poslati le novo odredbo o napotitvi na začasno čakanje na elektronski naslov gpzrsz@ess.gov.si z navedbo številke sklepa o povračilu izplačanih nadomestil plače (11065-xxx/2020). Delodajalec mora na ta elektronski naslov zavod obvestiti o tem, da je delavca poklical na delo.

Dr. Mateja Drobež Tomšič

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: