revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Računovodska obravnava pogodbenih kazni

Organizacija je predala opremo kupcu. Ker je zamudila pogodbeno dogovorjeni rok predaje, je kupec skladno s pogodbenimi določili upravičen do penalov (pogodbene kazni). Ali organizacija izda dobropis in zmanjša prihodke?

Odgovor:  Organizacija prihodke pripoznava v petstopenjskem procesu po SRS 15 – Prihodki (2019). Pri tem mora določiti tudi transakcijsko ceno. Ta določa velikost pripoznanih prihodkov. Organizacija namreč med prihodki ne pripoznava zneska, ki ga lahko skladno s pogodbenimi določili ali dogovorom kupcu zaračuna, ampak pripoznava prihodke v velikosti in ob izpolnjevanju pogojev, kot to določajo računovodski standardi. Transakcijska cena je znesek nadomestila, za katerega organizacija pričakuje, da je upravičena do njega v zameno za prenos obljubljenega blaga ali storitev kupcu. To določi ob sklenitvi pogodbe s kupcem. Na oceno transakcijske cene med drugim vpliva tudi velikost variabilnega nadomestila. Znesek nadomestila, do katerega je organizacija upravičena, se namreč lahko spremeni zaradi različnih dejavnikov, eden izmed njih so tudi dodatki za uspešnost in penali (pogodbene kazni). Če je verjetno, da bo do njih prišlo, mora organizacija že sproti (in ne ob izdaji dobropisa) pri pripoznavanju prihodkov upoštevati morebitno povečanje (kot posledico upravičenosti do nagrad, če bo delo dokončano do roka, pred njim in podobno) kot tudi morebitno zmanjšanje (kot posledico pogodbenih kazni).

Mag. Andreja Bajuk Mušič

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: