revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Povračilo nadomestila plače delavcem v karanteni

Delodajalec je po ZIUPPP za dva delavca vložil vlogo na zavod za zaposlovanje za povračilo nadomestila plače delavcema, ki zaradi odrejene karantene nista mogla opravljati dela, delodajalec pa jima ni mogel organizirati dela na domu. Zavod za zaposlovanje je temu delodajalcu na podlagi te vloge in potrebnih dokazil izdal odločbo o pravici do povračila nadomestila delavcem v karanteni. Delodajalec je tema delavcema pravočasno izplačal nadomestilo plače. Davčnemu organu je o tem izplačilu poročal na obrazcu REK-1 z oznako vrste dohodka 1004 – Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije.

Ali je poročanje na obrazcu REK-1 z oznako vrste dohodka 1004 za primer delavcev v karanteni pravilno?

Odgovor:  O izplačilu nadomestila plače delavcem v karanteni se poroča na obrazcu REK-1 z oznako vrste dohodka 1001 – Plača in nadomestilo plače in na obrazcu iREK. Na teh obrazcih delodajalec obračuna in plača prispevke za socialno varnost delodajalca in delavca in akontacijo dohodnine za delavca. Povračilo nadomestil plače delavcem, ki zaradi odrejene karantene zaradi epidemije ne morejo opravljati dela, je urejeno z Zakonom o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP). Po tem zakonu zavod za zaposlovanje na podlagi izdane odločbe delodajalcu povrne izplačano nadomestilo plače za čas karantene po odločbi Ministrstva za zdravje. Zavod za zaposlovanje delodajalcu povrne bruto nadomestilo plače (bruto I nadomestilo). Tako je zavod za zaposlovanje pojasnil tudi Zvezi RFR. Delodajalca pa bremenijo prispevki za socialno varnost delodajalca, ki jih od zavoda ne dobi povrnjenih. O nadomestilu, ki je (bo) delodajalcu povrnjeno, poroča v polju 105 – Nadomestila plač, ki ne bremenijo pravnih oseb.

Dr. Mateja Drobež Tomšič

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: