revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Knjiženje boleznin, ki jih povrne ZZZS

Delavec organizacije je bolniško odsoten več kot 30 dni. Znesek boleznine, ki mu ga delodajalec izplača po pogodbi o zaposlitvi, vrne ZZZS. Kako organizacija to knjiži?

Odgovor:  Ker je delodajalec po ZDR-1 dolžan delavcu izplačati plačo (ta pa vključuje tudi boleznino), to knjiži v breme stroškov dela in v dobro obveznosti do delavca. Obveznost do delavca zmanjša, ko delavcu izplača plačo. Za znesek boleznine, ki ga bo delodajalec dobil povrnjenega od ZZZS, vzpostavi terjatev in pripozna prihodke (konto 768 – Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki). Ko prejme plačilo, zapre terjatev. Več o tem v Knjigovodski šoli Zveze RFR.

Mag. Andreja Bajuk Mušič

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: