revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Samozaposleni, ki je zavarovan za krajši zavarovalni čas zaradi starševskega varstva

”Fizična oseba je kot samozaposleni zavarovan za štiri ure zavarovalnega časa, za preostale štiri ure pa je zavarovan po 19/2 ZPIZ-2. Po ZIUZEOP je bil upravičen do sorazmernega temeljnega dohodka (34. do 37. člen ZIUZEOP) in sorazmerne oprostitve plačila prispevkov (38. člen ZIUZEOP). V celotnem letu 2020 je zavarovan na tak način. Ali drži informacija, da je zdaj upravičen do celotnega temeljnega dohodka za marec, april in maj 2020?“

Odgovor:  Drži. Če zaradi epidemije zavezanec ni mogel opravljati dejavnosti ali jo je opravljal v bistveno zmanjšanem obsegu (kriterij iz 37. člena ZIUZEOP), je upravičen do izplačila mesečnega temeljnega dohodka za marec, april in maj 2020. S 84. členom ZIUOOPE so po novem do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka v celotnem znesku upravičeni zavezanci, ki so do polnega zavarovalnega časa vključeni na podlagi 19/2 ZPIZ-2. Furs v svoji publikaciji z najpogostejšimi vprašanji in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa (odgovor št. 46.d) tudi tako pojasnjuje in dodaja, da to velja za tiste samozaposlene, ki so obenem delno zavarovani po zavarovalnih podlagah 071, 072, 074, 096 in 110. Davčni organ še pojasnjuje, da bo zavezancem, ki so že prejeli izplačan sorazmerni del mesečnega temeljnega dohodka po določbah 34. člena ZIUZEOP, razlika do polnega zneska mesečnega temeljnega dohodka izplačana 10. junija 2020.

Dr. Mateja Drobež Tomšič

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: