revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Izplačilo dobička in oprostitev prispevkov PIZ

Družba zaposluje 30 delavcev. Vsi so v času epidemije COVID-19 opravljali delo, nekateri na sedežu družbe, nekateri pa doma. Delodajalec je od izplačanih plač za opravljeno delo v času od 13. marca do 31. maja 2020 ter nadomestil za letni dopust in praznik v tem času uveljavljal oprostitev plačila prispevkov za PIZ. Družba bo tudi v tem letu uspešno poslovala in bo po zaključku poslovnega leta 2020 delila dobiček za to leto. Ali bo morala družba zaradi delitve dobička vrniti pomoč v obliki oprostitve plačila prispevkov za PIZ?

Odgovor: Družbi zaradi delitve dobička ne bo treba vrniti te pomoči (99. člen ZIUZEOP). Na začetku je bilo predvideno, da bo treba, a je bilo to potem z novelo ZIUZEOP-A, ki se je začela uporabljati 1. maja 2020, spremenjeno. To pomeni, da tudi če bo družba izplačala dobiček (ali pa nakupila lastne delnice ali lastne poslovne deleže, izplačala nagrade poslovodstvu oziroma del plač za poslovno uspešnost poslovodstvu) od 11. aprila 2020 do konca tega leta oziroma za leto 2020, ji zneska oproščenih prispevkov ne bo treba vrniti (plačati). Davčni organ je v svoji spletni publikaciji pojasnil, da ima določba 99. člena ZIUZEOP v pretežni meri naravo postopkovne določbe. Zato ni bilo potrebno, da se določi uporaba omenjene spremembe 99. člena ZIUZEOP za nazaj. Ta določba se zato uporablja ne glede na to, kdaj je bil posamezen ukrep uveljavljen oziroma kdaj je prišlo do izpolnitve pogoja za vračilo sredstev, in sicer pred 1. majem 2020 ali kasneje (odg. 55.č iz Fursove spletne publikacije).

Dr. Mateja Drobež Tomšič

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: