revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Pripoznanje prihodkov v primeru dajanja popustov v javnem sektorju

Določeni uporabnik sprašuje, kako naj pripozna prihodke pri poslu, pri katerem se je s kupcem dogovoril za popust za predčasno plačilo.
 

Odgovor:  Po spremembi SRS 15 ni nujno, da bo prihodek enak zaračunanemu znesku na računu, saj je kot prihodek treba upoštevati nadomestilo, ki je pričakovani ocenjeni znesek, glede na to, ali uporabniki kupcu dajejo obljube manjšega plačila ob izpolnitvi določenih pogojev.

Pogodba s kupci določa samostojno prodajno ceno, ki pa ni nujno enaka transakcijski ceni, ki je znesek nadomestila. Transakcijska in samostojna prodajna cena se lahko razlikujeta iz različnih razlogov. Eden od njih so denimo popusti. Zato uporabniki že ob sklenitvi pogodbe ocenijo znesek, ki ga bodo prejeli, torej znesek, ki je zmanjšan za pričakovane popuste. Če torej uporabniki dajejo popuste, bodo pripoznavali manjše prihodke že takoj na začetku (kot zmanjšanje prihodkov), in ne šele ob izpolnitvi pogojev upravičenosti do popusta ali morda celo ob izdaji dobropisa. Zato ni nujno, da uporabniki pripoznajo prihodke v velikosti zneska, ki je zapisan na računu, pogodbi ali drugi verodostojni listini, če bi se nadomestilo razlikovalo od prodajne cene.
Če kupec ne uveljavi popusta za predčasno plačilo, uporabnik pripozna prihodke še za razliko neuveljavljenega popusta.

Več o tem v Računovodski šoli za javni sektor.

Mag. Milenka Čižman

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: