revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Sprememba letnega poročanja za leto 2020 pri subjektih javnega interesa

Sprememba letnega poročanja za leto 2020 pri subjektih javnega interesaDružba, komunalno podjetje, ki se po velikostnih kriterijih razvršča med srednje velike družbe, je v letu 2020 postala subjekt javnega interesa. Kakšne so dodatne zahteve pri letnem poročanju za leto 2020?
 

Odgovor:  Odgovor: 53/4 ZGD-1 določa subjekte javnega interesa. Po tem členu je subjekt javnega interesa družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, ali kreditna institucija, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja bančništvo, ali zavarovalnica, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja zavarovalništvo. Komunalno podjetje, če se z njegovimi vrednostnimi papirji ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, ne ustreza opredelitvi v ZGD-1. Posledično iz tega naslova ne izhajajo nobene nove zahteve glede letnega poročanja. Subjekte javnega interesa določa tudi ZRev-2 v 3/44. A k uporabi tega zakona so zavezane revizijske družbe, ne pa revidiranci. Zakonska dikcija v ZRev-2 je drugačna in ožja od tiste, ki jo določa ZGD-1. A opredelitve subjektov javnega interesa iz ZGD-1 ni mogoče širiti na opredelitev, ki je določena v ZRev-2.

mag. Andreja Bajuk Mušič
 

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako je epidemija COVID-19 vplivala na delo vašega računovodstva?