revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Oprostitev najemnine pri najemniku za odpravo posledic epidemije COVID – 19

Nekatere najemnike so najemodajalci zaradi posledic epidemije COVID-19 oprostili plačila najemnine. Kako najemnik knjiži takšen poslovni dogodek?
 

Odgovor:  Tak dogodek bi morali obračunati kot spremembo najemne pogodbe v skladu s SRS 1.27 (2019). To pa zahteva ponoven preračun obveznosti iz najema in pravice do uporabe sredstva z diskontno stopnjo na dan spremembe najema. A če je do take spremembe prišlo zaradi epidemije COVID-19 in ni drugih sprememb najemne pogodbe, lahko najemniki uporabijo izjemo. Po njej spremembo najemne pogodbe obračunajo kot negativno variabilno najemnino in jo vključijo v izkaz poslovnega izida v obdobju, ko poslovni dogodek nastane. Zveza RFR predlaga, da se takšen poslovni dogodek knjiži na konto 439 (knjižba v dobro) v okviru kontov skupine 43 – Amortizacija.

mag. Andreja Bajuk Mušič

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako je epidemija COVID-19 vplivala na delo vašega računovodstva?