revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Knjiženje investicijskih odhodkov

Določeni uporabnik je nabavil opremo, ki jo je po načelu poslovnega dogodka evidentiral po nabavni vrednosti (konto 040). Prejel je račun dobavitelja, ki pa ga ni plačal v dogovorjenem plačilnem roku, zato mu je dobavitelj zaračunal zamudne obresti. Ob plačilu računa je po denarnem toku izkazal investicijske odhodke (konto 420) v velikosti nabavne vrednosti. Kako naj knjiži po denarnem toku plačane zamudne obresti? Ali jih tudi izkaže kot investicijske odhodke in kako to vpliva na nabavno vrednost?
 

Odgovor:  Plačilo opreme po denarnem toku je določeni uporabnik pravilno izkazal med investicijskimi odhodki. Med temi odhodki pa mora izkazati tudi zamudne obresti. Investicijski odhodki so namreč plačila, namenjena pridobitvi opredmetenih osnovnih in neopredmetenih sredstev. Poleg tega pa so namenjena tudi za investicijsko vzdrževanje ter obnove zgradb in pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstev. Obresti, zaračunane na podlagi prejetih blagovnih kreditov, in zamudne obresti, zaračunane zaradi nepravočasnega plačila poslovnih obveznosti, se obravnavajo kot odhodek tiste vrste, na katero se nanašajo. Kot investicijske odhodke torej izkaže plačilo nabavne vrednosti opreme in plačilo zamudnih obresti. Določeni uporabnik pa za znesek zamudnih obresti ne sme povečati nabavne vrednosti opreme (konto 040).

mag. Milenka Čižman

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako je epidemija COVID-19 vplivala na delo vašega računovodstva?