revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Prevoz na delo od junija 2021 za javne uslužbence


Javnemu uslužbencu je do konca maja 2021 za prevoz na delo in z njega pripadalo povračilo za najcenejši javni prevoz (imenska vozovnica). Od vključno junija 2021 mu po aneksu h kolektivni pogodbi za dejavnost pripada kilometrina po 10 % cene neosvinčenega 95-oktanskega motornega bencina. Znesek kilometrine, ki mu pripada, presega strošek javnega prevoza, ki bi ga uslužbenec lahko uporabljal za prevoz na delo.

Ali mora izplačevalec obdavčiti znesek kilometrine za prevoz na delo, ki presega strošek javnega prevoza?
 

Odgovor (14. junij): Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja je določeno, da se povračilo stroškov za prevoz na delo in z njega ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do velikosti stroškov javnega prevoza. Le če delavec iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza, se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prevoza do velikosti 0,18 EUR za vsak polni kilometer razdalje.

V obravnavanem primeru, ko delodajalec kljub možnosti uporabe javnega prevoza delavcu izplačuje kilometrino, je del povračila prevoza na delo do velikosti stroška javnega prevoza neobdavčen. Del, ki ta znesek presega, pa je obdavčen. Z namenom ustrezne davčne obravnave Zveza RFR predlaga, naj javni uslužbenci pri izjavi za povračilo stroškov prevoza na delo in z njega navedejo tudi podatke o vrednosti vozovnic za javni prevoz.

Dopolnjeno (2. julij): Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov je bila 1. 7. 2021 spremenjena. Po novem se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 0,13 EUR za vsak polni kilometer, ali do 30 eurov mesečno, ali v velikosti imenske neprenosne mesečne vozovnice, če delavec predloži dokazilo o njenem nakupu.  Za slednji dve se upošteva sorazmerni del zneska glede na dneve prisotnosti na delu. Za javne uslužbence sprememba velja že za mesec junij, za vse ostale delavce pa za mesec avgust 2021.

Več o tem na posvetovanju o povračilih stroškov za javni sektor. Posvetovanje smo 28. junija 2021 dopolnili s pojasnili spremenjenih predpisov. Dopolnilo je na voljo vsem, ki so že ali še bodo naročili posvetovanje. 

mag. Jana Trbižan

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?