revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Dodelitev pravice obdavčitve pri pogodbi o zaposlitvi

”Fizična oseba, ki je slovenski rezident, sklene pogodbo o zaposlitvi z družbo iz Nemčije. Dohodek mu izplačuje poslovna enota nemške družbe, ki jo ima ta v Avstriji, na slovenski TRR. Zaposleni opravlja terensko delo deloma v Sloveniji, večinoma pa na Hrvaškem.
Katera država ima pravico do obdavčitve dohodka zaposlenega?“
 

Odgovor: Pravico do obdavčitve imata vedno država rezidentstva prejemnika dohodka in država, v kateri se zaposlitev izvaja. Splošno sprejeto je razumevanje, da  ima poleg države rezidentstva pravico do obdavčitve tudi država, kjer se zaposlitev izvaja (15. člen konvencije).  Šteje se, da se zaposlitev izvaja tam, kjer je zaposleni v času zaposlitve, za katero prejme dohodek iz zaposlitve, fizično navzoč. Takšno stališče Slovenije nedvoumno izhaja tudi iz pojasnil pristojnih organov (na primer točka 1.1 v Fursovi publikaciji Mednarodno obdavčenje, Obdavčevanje dohodkov iz zaposlitve po mednarodnih pogodbah – Podrobnejši opis (1. izdaja, september 2020).

Upoštevaje konvencije, ki jih je sklenila Slovenija, se uporabi konvencija, sklenjena med Slovenijo (država rezidentstva) in Hrvaško, a le za del dohodka, ki ga zaposleni prejme za delo, ki ga fizično opravlja na Hrvaškem. Davek, plačan na Hrvaškem, Slovenija prizna kot v tujini plačano akontacijo dohodnine. Nemčija nima pravice do obdavčitve, prav tako ne Avstrija, saj zaposleni v nobeni od teh dveh držav fizično ne opravlja dela. Ali je treba to ugodnost (15/1 konvencije) v Nemčiji oziroma Avstriji posebej uveljavljati, je stvar postopka, predpisanega v teh dveh državah. Morebitni v Avstriji ali Nemčiji plačani davek se v Sloveniji ne prizna kot v tujini plačana akontacija dohodnine, saj ni plačan v skladu s konvencijo.
Dohodek, ki ga slovenski rezident prejme za delo, opravljeno v Sloveniji, pa sme po 15/1 konvencije obdavčiti le Slovenija.
 

Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?