revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Prevoz na delo »ne manj kot 30 EUR« za javne uslužbence, ki delo opravljajo v neenakomerno razporejenem delovnem času

”Javna uslužbenca opravljata delo v neenakomerno razporejenem delovnem času (v turnusu). V mesecu, ki ima 20 delovnih dni, je eden izmed njiju po delovnem koledarju razporejen na delo 16 dni, drugi pa 21 dni. Nihče od njiju v tem mesecu nima nobene odsotnosti, na primer dopusta ali boleznine. Prvi bi po dejanskih prihodih za prevoz na delo prejel 12 EUR, drugi pa 20 EUR.

Koliko kilometrine za prevoz na delo mora delodajalec izplačati javnima uslužbencema, ki delo opravljata v neenakomerno razporejenem delovnem času?“
 

Odgovor: Javni uslužbenec, ki po podatkih aplikacije Google Zemljevidi za prihod na delo po najkrajši varni poti potuje več kot dva kilometra v eno smer, za polno mesečno prisotnost na delu v skladu s kolektivno pogodbo ne more prejeti manj kot 30 EUR, kar se izplača glede na dejansko število prihodov na delo in odhodov z njega.

Polna mesečna prisotnost za potrebe obračuna prevoza na delo za uslužbenca, ki delo opravlja v neenakomerno razporejenem delovnem času, je takrat, ko delavec pride na delo vsakič, ko je po delovnem koledarju razporejen na delo in ni odsoten zaradi koriščenja dopusta ali bolezni. Delavec namreč lahko zaradi izravnave presežka ali primanjkljaja ur iz preteklega obdobja opravi več ali manj ur, kot je mesečna delovna obveznost. Če pa je javni uslužbenec odsoten zaradi dopusta ali bolezni, mu delodajalec skladno s kolektivno pogodbo izračuna sorazmerni del zneska, upoštevaje njegov delovni koledar. Znesek 30 EUR deli s številom delovnih dni, kot da bi bil razporejen na delo po delovnem koledarju, če bi bil polno prisoten, rezultat pa množi s številom prevozov, kot jih je uslužbenec dejansko opravil. Na primer če bi delavec za polno prisotnost moral priti na delo 18-krat, koristil pa bi 3 dni dopusta in zato prišel v službo le 15-krat, se znesek za prevoz na delo izračuna tako, da se 30 EUR deli z 18 (polna prisotnost), to pa množi s 15 dejanskimi prevozi na delo.

Zveza RFR predlaga, da delodajalci v internem aktu natančneje določijo, na kakšen način bodo izvajali določbo kolektivne pogodbe glede izplačila »ne manj kot 30 EUR glede na dejansko število prihodov na delo in odhodov z dela«.

Več o tem na digitalnem posvetovanju o povračilih stroškov za javni sektor, ki je od 28. junija 2021 dopolnjeno s pojasnili spremenjenih predpisov.
 

mag. Jana Trbižan

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?