revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Poročanje o dobavah blaga na daljavo

Slovenski mali davčni zavezanec je v prvi polovici leta 2021 opravil nekaj prodaj blaga na daljavo znotraj EU. Zanima ga, ali bo moral o njih poročati v posebnem poročilu, ki ga je treba oddati do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Težavo vidi v tem, da nima nastavljenih evidenc o teh prodajah, saj so bile daleč pod še nedavno veljavnimi pragi, ki so po posameznih državah članicah veljali za prodajo blaga na daljavo.

Odgovor: Pravilnik o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo (UL RS 102/21) s 1. julijem 2021 uvaja nova pravila pri DDV. V 6/7 tega pravilnika je določeno obvezno poročanje o prodajah blaga na daljavo, pri katerih je kraj obdavčitve v drugi državi članici. To je takrat, ko je prodajalec s takimi prodajami in opravljenimi čezmejnimi storitvami končnim potrošnikom presegel 10.000 EUR prometa v koledarskem letu (upošteva se celo leto 2021) in hkrati ne uporablja unijske ureditve VEM. Taki davčni zavezanci bodo morali do 31. januarja 2022 oddati poročilo o letnem prometu prodaj blaga na daljavo znotraj EU po posameznih državah članicah EU. Za namene tega poročanja morajo zavezanci imeti nastavljene ustrezne evidence.
mag. Mojca Zupančič
30. 08. 2021

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?