revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Najem nepremičnine z možnostjo odkupa

Organizacija je z osebo sklenila pogodbo, na osnovi katere ji je dala v najem nepremičnino. Ta oseba ima tudi možnost, da po treh letih najeto nepremičnino odkupi, pri čemer pogodba določa, da se plačane najemnine vštevajo v kupnino. Kako organizacija ravna?

Odgovor: Ob sklenitvi pogodbe mora organizacija presoditi, ali gre za posel prodaje ali posel najema. Posel je pravno sicer mogoče skleniti, a mora organizacija za namen računovodske obravnave določiti njegovo pravo vsebino; torej ali gre za prodajo (morda z odloženim plačilom) ali za najem (z možnostjo odkupa). Kot morebitni prodajalec mora organizacija presoditi, ali je pri poslu prišlo do prenosa obvladovanja na morebitnega kupca. Pri tem presoja pravila iz SRS 15 (2019) – Prihodki. Če je v dvomu, ali je obvladovanje prešlo, bo organizacija presojala še obstoj gospodarske spodbude kupca. Če ima kupec pomembno gospodarsko spodbudo (običajno jo ima, če takšen dogovor podpiše ali ga celo sam predlaga), da bo nepremičnino odkupil (ker je denimo dogovorjena cena pod tržno ali ker bo morda odplačal glavnino kupnine), potem je takšen posel prodaja z odloženim plačilom. Takšna prodajna pogodba vsebuje dve izvršitveni obvezi, in sicer prodajo sredstva (nepremičnine) in financiranje. Če pa ni prodaja, gre za najem. Najemodajalec opravi razvrstitev najema ob sklenitvi pogodbe. Če je verjetno, da bo najemnik predmet najema odkupil, najem razvrsti med finančne najeme.
mag. Andreja Bajuk Mušič
30. 08. 2021

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?