revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Vračilo DDV, plačanega v drugih državah članicah v letu 2020

Zavezanec s sedežem v Sloveniji je v letu 2020 v drugih državah članicah plačeval blago in storitve, od katerih je bil obračunan tamkajšnji DDV. Gre za manjše zneske DDV, ki jih je knjigovodsko evidentiral med odhodki.

Ali še vedno lahko vloži zahtevke za vračilo DDV, plačanega v drugih državah članicah?

Odgovor: Zavezanec lahko vloži zahtevek za vračilo DDV, ki ga je plačal za blago ali storitve v drugih državah članicah v letu 2020 najkasneje do 30. septembra 2021. Zahtevek za vračilo vloži v elektronski obliki prek sistema eDavki na obrazcu VATR-APP. V drugi državi članici lahko zahteva vračilo tistega DDV, ki je bil obračunan pravilno in za katerega izpolnjuje pogoje za vračilo na podlagi zakonodaje države članice vračila. Ker se zahtevek nanaša na obdobje koledarskega leta ali na preostanek koledarskega leta, je najmanjši znesek DDV, na katerega se zahtevek nanaša, 50 EUR v posamezni državi. Pri tem ni pomembno, ali je zavezanec v tujini plačani DDV knjigovodsko izkazal kot terjatev do davčne uprave ali kot odhodek tekočega obdobja. Če se zavezanec ne odloči za vložitev zahtevka, se po 29. členu ZDDPO-2 presoja, ali je znesek DDV davčno priznan odhodek ali ne.

Več o tem na posvetovanju Zveze RFR DDV od A do Ž – kratko in jedrnato.
Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.
13. 09. 2021

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?