IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Knjiženje stroškov dela v primeru pavšalno izračunanih prihodkov

Proračunski uporabnik izvaja projekt, ki je delno financiran iz proračuna EU, delno pa iz proračuna Republike Slovenije. V predpisih za izvedbo projekta je določeno, da bo financer za opravljene delovne ure povrnil po 13,50 EUR. Določeno pa je tudi, da mora uporabnik voditi ločeno knjigovodsko evidenco o projektu.

Kako naj uporabnik knjiži stroške dela pri izvedbi projekta?

Odgovor: Financer bo izplačal prihodke, ki so v tem primeru izračunani kot število opravljenih ur × urna postavka (13,50 EUR). Uporabnik mora ne glede na način izračuna prihodkov stroške dela vedno knjižiti po dejanskih podatkih. Izhajati mora iz potroškov prvin poslovnega procesa, v tem primeru dela. Izračun prihodkov, ki temelji na poenostavljenem načinu povračila stroškov, na knjiženje stroškov dela ne sme vplivati.

Več o tem na posvetovanju Zveze RFR: Projekti v javnem sektorju – DDV in računovodska obravnava
mag. Jana Trbižan
20. 09. 2021

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?