IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Verodostojna listina za knjiženje

”Organizacija je naročila storitev, ki je bila opravljena v decembru. Poslovno leto ima enako koledarskemu. Do bilančnega presečnega dne ni prejela računa. Čeprav je prosila dobavitelja za izdajo računa, ga ta ni izdal niti do dne, ko je morala računovodske izkaze oddati za javno objavo. Kako ravna?“


Odgovor: Računovodski standardi ne zahtevajo, da organizacija poslovne dogodke pripoznava na osnovi prejetega računa. Poslovne dogodke pripoznava takrat, ko se je dogodek zgodil. Pri tem pa mora zagotoviti dokazila v obliki knjigovodskih listin. O njih računovodski standardi ne govorijo. Določbo o njih pa organizacija najde v PSR 1 – Knjigovodske listine. Uporaba PSR ni obvezna, je pa priporočljiva. PSR 1.12 določa, da je knjigovodska listina verodostojna, če se pri njenem kontroliranju dokaže, da strokovno usposobljene osebe, ki niso sodelovale v poslovnih dogodkih, na njihovi podlagi popolnoma jasno in brez kakršnihkoli dvomov spoznajo naravo in obseg poslovnih dogodkov. To pomeni, da organizacija nastanek poslovnega dogodka dokazuje s katerokoli listino, ki je lahko tudi izvedena. Več o tem bomo govorili v Knjigovodski šoli Zveze RFR.

mag. Andreja Mušič,

25. 07. 2022

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?