IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

KOLEDAR
IZRAČUNI
 
POJMOVNIK

konsolidirani predračunski računovodski izkazi

predračunski računovodski izkazi, sestavljeni za skupino podjetij, ki ji načeluje obvladujoče podjetje, kot da bi šlo za eno samo podjetje; obsegajo skupinsko bilanco stanja, skupinski izkaz poslovnega izida, skupinski izkaz denarnih tokov in skupinski izkaz gibanja kapitala, vse s podatki o ustreznih načrtovanih gospodarskih kategorijah
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?