revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

KOLEDAR
IZRAČUNI
 
POJMOVNIK

prihodki v inflacijskih razmerah

po prvotnih slovenskih računovodskih standardih se kot poslovni prihodki pripoznajo dogovorjene prodajne vrednosti, izražene v kupni moči denarja v trenutku prodaje, kot finančni prihodki pa le realne obresti od dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb ter dolgoročnih poslovnih terjatev pa tudi tiste prejete dividende ali druge oblike deležev iz dobička, ki ne vsebujejo učinkov prevrednotenja pri razporejevalcu, posebej pa prevrednotovalni presežek; v hiperinflacijskih razmerah je treba na koncu obračunskega obdobja zaradi izdelave dodatka k uradnemu izkazu poslovnega izida vse prihodke preračunati v izraze stalne kupne moči denarja
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako bo digitalizacija vplivala na računovodski poklic?