revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko Š (število zadetkov: 37)
šablona za izdelovanje narisov poteka
kos iz plastike, iz katerega so izsekani simboli za izdelovanje narisov poteka (npr. krogi, kvadrati,...
šibek trg
trg z majhnimi prihodki od prodaje, kjer se poizkus napraviti velik posel konča z občutno spremembo...
šifra
dogovorjen znak iz ene ali več črk, števk, besed ali številk za lažje, hitrejše označevanje, ra...
šifra konta
označevalni znak, ki označuje konto; največkrat ima obliko številke konta
šifra odjemalca
označevalni znak, ki označuje odjemalca; največkrat ima obliko številke
širitveni kapital
oznaka (lastniškega) kapitala v stopnji razvoja organizacije, ko je že steklo proizvajanje in prodajanje...
širjenje informacij med izbrance
zagotavljanje informacij prejemnikom, ki so jim namenjene
škart
polproizvod ali končni proizvod, ki ne ustreza predvideni kakovosti zaradi napake v materialu ali...
škoda
zmanjšanje sredstev ali kakih sestavnih delov premoženja (navadna škoda) in/ali preprečitev njih...
škodna nevarnost
možnost škode za eno ali več oseb
škodne rezervacije
v zavarovalnici namensko oblikovani zneski na podlagi ocenjenih pričakovanih obveznosti iz že uresničenih...
škodno zavarovanje
zavarovanje, ki je namenjeno nadomeščanju gospodarske škode zaradi nevarnostnih dogodkov na nevarnostnih...
šolnina
znesek, ki se plača za šolanje
špedicija
organizacija, ki se s špedicijsko pogodbo zaveže, da bo v svojem imenu na račun naročnika sklenila...
špeditersko potrdilo
potrdilo špediterja, da je prejel blago; ni vrednostnica, temveč listina, pogosto potrebna za pridobitev...
špekulacija
posel, pri katerem se izkorišča spreminjanje cen na trgu in katerega namen je bogatenje
špekulacijski posel
posel, katerega cilj je izrabiti razlike med prodajnimi in nakupnimi cenami v različnih obdobji...
špekulant
udeleženec na trgu, ki kupuje in prodaja na podlagi pričakovanih prihodnjih gibanj cen
špekulativna vrednostnica
vrednostnica, podvržena velikim nihanjem menjalnih tečajev; take so zlasti nekatere delnice, opcije...
špekulativni denar
denar, ki ga lastnik prenese v drugo državo, da bi ga oplodil, pri tem krši izvozne omejitve ali...
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: