IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko C (število zadetkov: 117)
carina
dajatev za določene vrste blaga pri njihovem prehodu čez carinske ali državne meje; obstajajo uvozna...
carinska deklaracija
listina, ki jo predloži carinski zavezanec ali njegov pooblaščenec (špediter) za začetek carinj...
carinska faktura
račun za kupljeno blago, ki ga carinski organ upošteva kot podlago za ugotovitev carinske osnov...
carinska ležarina
nadomestilo, ki ga plača predlagatelj carinske napovedi za blago, ki je v skladišču carinarnice...
carinska napoved
listina, ki jo predloži carinski zavezanec ali njegov pooblaščenec (špediter) za začetek carinj...
carinska obveznost
z zakonom opredeljena obveznost plačila carine
carinska olajšava
olajšava pri ugotavljanju carinske obveznosti v zvezi z določenimi proizvodi ali storitvami
carinska osnova
vrednost ali količinska enota blaga, od katere se obračunava carina z uporabo odstotkov ali carinskih...
carinska tarifa
seznam carinskih stopenj pri vrednostnih carinah ali carine, kadar je ta določena od količinske...
carinski račun
račun za kupljeno blago, ki ga carinski organ upošteva kot podlago za ugotovitev carinske osnov...
cedent
upnik, ki svojo terjatev s pogodbo prenese na tretjo osebo
celosten načrt revizije
načrt revizije, ki zajema celotno področje revizije dovolj nadrobno, da lahko usmerja izdelovanje...
celosten plan revizije
načrt revizije, ki zajema celotno področje revizije dovolj nadrobno, da lahko usmerja izdelovanje...
celostna naloga
naloga, ki se opredeli kot celota v organizaciji, njeno členjenje pa pripelje do delnih nalog, ki...
celostna zasnova sistema
predstavitev želene ureditve kot celote; izid glavne študije kot sestavine oblikovanja ureditve...
celostna zasnova ureditve
predstavitev želene ureditve kot celote; izid glavne študije kot sestavine oblikovanja ureditve...
celostni finančni predračun
del celostnega predračuna organizacije, ki obsega predračunski izkaz gibanja kapitala, predračun...
celostni predračun organizacije
končni izid predračunavanja v organizaciji, ki sestoji iz celostnega predračuna poslovanja in celostnega...
celostni predračun podjetja
končni izid predračunavanja, ki je potem, ko ga sprejme ravnateljstvo v podjetju, obravnavan kot...
celostni predračun poslovanja
del celostnega predračuna organizacije, ki obsega predračun prodajanja, predračun proizvajanja,...
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Davčna reforma naj se osredotoči na spremembo: