revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko E (število zadetkov: 144)
emitirani dolžniški vrednostni papirji
vrednostnice, ki jih izda pravna ali fizična oseba, da bi si z njimi pridobila posojilo ali odlog...
emitirani kratkoročni dolžniški vrednostni papirji
izdane dolgovne vrednostnice, ki zapadejo v plačilo v obdobju, krajšem od leta dni, npr. menice,...
emitirani lastniški vrednostni papirji
vrednostnice, ki jih izda gospodarska družba, da bi si z njimi pridobila kapital, npr. delnice;...
enačba za stroške stroškovnega mesta
matematični prikaz sestave celotnih stroškov posameznega stroškovnega mesta iz začetnih stroškov...
enak
ki se po lastnostih, značilnostih ujema z drugim
enakomerno časovno amortiziranje
amortiziranje, pri katerem je amortizacijska stopnja v vsej dobi koristnosti posameznega amortizirljivega...
enakovrednostni količnik
število, ki pojasnjuje razmerje količinske enote posamezne vrste poslovnega učinka do količinske...
enakovrednostno število
število, ki pojasnjuje razmerje količinske enote posamezne vrste poslovnega učinka do količinske...
enkratna informacija
glede na namen netipizirana informacija, ki se oblikuje in dostavlja neredno tu in tam; nasprotje...
enkratna proizvodnja
proizvodnja, v kateri tehnološke procese pripravljamo in izvajamo, ne da bi pričakovali ponovno...
1 2 3 ... 7 8 9 10 11 ... 13 14 15
 
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako je epidemija COVID-19 vplivala na delo vašega računovodstva?