revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko F (število zadetkov: 219)
faksimile podpisa
s tehničnimi sredstvi zapisan podpis, ki je videti kot svojeročni
faktor (1)
število, s katerim se kaj množi
faktor (2)
podjetje, ki od svojih strank odkupuje zaračunane kratkoročne terjatve in katerega osnovna dejavnost...
fáktor (3)
kar deluje, vpliva na kaj ali povzroča kako dogajanje
fáktor prihodnje vrednosti
število, ki pri predpostavljenem koeficientu donosnosti pove, kolikšna je prihodnja vrednost denarne...
fáktor sedanje vrednosti
število, ki pove, kolikšna je pri dani razobrestovalni meri sedanja vrednost denarne enote, ki se...
fáktoring
odkupovanje kratkoročnih terjatev do kupcev; dobavitelj jih proda oskrbovalcu terjatev (faktorju),...
fáktoring z regresom
oskrbovanje terjatev (faktoring), pri katerem si oskrbovalec terjatev (faktor) pridrži pravico,...
fáktoring z rokom plačila
oskrbovanje terjatev (faktoring), pri katerem je bistveno ne financiranje stranke do dneva zapadlosti...
faktorírana terjatev
kratkoročna terjatev, ki jo je oskrbovalec terjatev (faktor) odkupil od svoje stranke
fáktorji kreditne sposobnosti kupca
dejavniki, ki vplivajo na ocenjeno zaupanjsko sposobnost kupca: značaj, zmožnost poravnavanja sprotnih...
faktúra
listina, s katero prodajalec obremeni kupca za prodajno vrednost dostavljenih proizvodov, trgovskega...
fakturírana realizacija
prihodki od prodaje, ki upoštevajo izdane račune za prodano blago ali opravljene storitve
fakturíranje
sestavljanje računov in razpošiljanje računov kupcem
faktúrna cena
v računu navedena cena količinske enote, ki jo je treba plačati in je že zmanjšana za v računu odobrene...
falzificiranje
1. natančno posnemanje česa z namenom goljufanja; 2. delanje kaj čemu tako podobnega, da vzbuja...
falzificiranje knjigovodske dokumentacije
izdelovanje knjigovodskih listin z namenom goljufanja, da bi prikazovale kaj drugače, kot dejansko...
falzificiranje poslovnih knjig
vodenje poslovnih knjig ali vpisovanje vanje z namenom goljufanja, da bi prikazovale kaj drugače,...
fascikel
celota uradnih listin, dopisov itd., ki se nanaša na določeno zadevo ali osebo, spravljena v ma...
FIBOR
frankfurtska medbančna obrestna mera za tri- in šestmesečna posojila
1 2 3 ... 9 10 11
 
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?