IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko F (število zadetkov: 219)
friziranje računovodskih izkazov
olepševanje stanja in dosežkov podjetja, ne da bi se kršili predpisi
fundacija
nedobičkovna organizacija, ki na eni strani oblikuje svoje sklade z namenskimi dotacijami, zapuščinami,...
funkcija
kar kaj ali kdo opravlja glede na svoj namen
funkcijske skupine poslovnih odhodkov
proizvajalni stroški prodanih količin, nabavna vrednost prodanih količin, stroški prodajanja, stroški...
funkcijsko sorodni stroški
stroški, vključeni v skupine, kot so stroški proizvajanja, stroški prodajanja, stroški splošnih...
funkcionalna premija (v zavarovalnici)
del celotnega zavarovalnici plačanega zneska, ki je povezan z zavarovanjem in namenjen kritju stroškov...
funkcionalna razporeditev kontov v kontnem načrtu
razporeditev kontov v kontnem načrtu glede na stalnost in zaporednost gibanja gospodarskih kategorij,...
funkcionalno amortiziranje
amortiziranje glede na dejansko uporabo stvari ali pravic pri nastajanju poslovnih učinkov; amortizacija...
funkcionalno načelo pri količniku za vnaprejšnje vkalkuliranje stroškov
načelo, po katerem je opredeljen količnik za vnaprejšnje vračunavanje stroškov kot razmerje med...
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?