revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko I (število zadetkov: 632)
imputirani stroški
stroški, ki se dejansko ne pojavljajo, vendar jih je treba pripisovati ustreznemu delovanju, če...
indeks
relativno število, ki izraža razmerje med dvema istovrstnima podatkoma, ki se razlikujeta le po...
indeks borze vrednostnic
razmerje med tehtanim povprečjem tečajev izbranih vrednostnic, s katerimi se trguje na borzi vrednostnic,...
indeks borze vrednostnih papirjev
razmerje med tehtanim povprečjem tečajev izbranih vrednostnic, s katerimi se trguje na borzi vrednostnic,...
indeks cen
indeks, ki izraža razmerje med novo ravnijo cen in ravnijo cen v kakem prejšnjem obdobju, da bi...
indeks cen na drobno
indeks cen, ki ga izračunava in objavlja Statistični urad Republike Slovenije na podlagi gibanja...
indeks cen na malo
indeks cen, ki ga izračunava in objavlja Statistični urad Republike Slovenije na podlagi gibanja...
indeks cen življenjskih potrebščin
indeks cen, ki ga izračuna in objavlja Statistični urad Republike Slovenije na podlagi gibanja cen...
indeks delnic
kazalnik sprememb povprečnih cen delnic ali skupin delnic na trgu vrednostnic, npr. indeks Dow ...
indeks donosnosti
kazalnik, ki kaže gibanje donosnosti v primerjavi z izhodiščnim obdobjem
1 2 3 4 ... 62 63 64
 
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: