IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko O (število zadetkov: 1086)
ob pravem času
takojšnje odzivanje na potrebe proizvajalca po materialu in zahteve odjemalca po dobavi
občasna informacija
glede na namen poenotena informacija, ki se oblikuje in predlaga v časovnih presledkih, navadno...
občasni podatek
podatek, ki se pojavlja in predlaga v informacijski sestav v časovnih presledkih, navadno nedoločenih;...
občasno računovodsko poročilo
računovodsko poročilo, ki je predloženo v časovnih presledkih, ki niso določeni, vsebujejo pa računovodske...
občevanje z
biti v stiku, sporazumevati se s kom
občila
sredstva, ki objavljajo informacije, npr. časopisi, radio, televizija
občina
temeljna samoupravna skupnost, ki za naselje ali več naselij opravlja naloge krajevnega pomena za...
občinski proračun
proračun, ki se nanaša na delovanje občine in je sprejet v skupščini občine: v celoti načelno zajema:...
občinski računovodski izkazi
računovodski izkazi, ki se nanašajo na a) proračunske prejemke in proračunske izdatke občine, b)...
občutljivost pomnilniških nosilcev podatkov in programov
lastnost, značilnost prenosnih ali stalnih pomnilniških nosilcev, kot so magnetni diski in magnetni...
obdavčevanje
določanje davkov, ki jih mora plačevati fizična ali pravna oseba
obdavčljiva osnova
kakovostna, količinska ali denarna opredelitev predmeta obdavčitve, ki se pri odmeri davka pomnoži...
obdavčljiva vrednost
pri ocenjevanju vrednosti: vrednost sredstva na podlagi opredelitev v predpisih o obdavčitvi; posebna...
obdavčljiva začasna razlika
začasna razlika pri obdavčevanju dobička, katere posledice so zneski, ki se prištejejo pri ugotavljanju...
obdavčljivi dobiček
dobiček, ugotovljen v skladu s predpisi davčnih oblasti, na podlagi katerega je treba poravnati...
obdelava vsebine
načrtno podajanje vsebine
obdelovanje opredelitve pojmov
izčrpno podajanje vsebin pojmov
obdelovanje podatkov
celota postopkov in procesov, v katerih se za obdelovanje že pripravljeni podatki urejajo, razvrščajo,...
obdobje
omejeno trajanje, v katerem se kaj dogaja, zgodi
obdobje amortiziranja
obdobje, v katerem se amortizira posamezno amortizirljivo sredstvo; ne sme biti daljše od dobe koristnosti,...
1 2 3 ... 53 54 55
 
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?