IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko P (število zadetkov: 2243)
P
tečaj pri borznem trgovanju, ki se upošteva pri ponudbi vrednostnic ali deviz; v borznih tečajnicah...
paberkovanje
reviziji sorodna storitev, pri kateri revizor zbira, razvršča in povzema računovodske podatke ter...
paberkovanje obračunskih računovodskih izkazov
celota zbiranja računovodskih podatkov, ki obstajajo v organizaciji, za izdelovanje obračunskih...
paberkovanje predračunskih računovodskih izkazov
celota zbiranja računovodskih podatkov, zasnovanih na naročnikovih predpostavkah, za sestavljanje...
padajoče časovno amortiziranje
časovno amortiziranje, pri katerem je pod pogojem, da se nabavna vrednost ne prevrednoti, v prvem...
padajoče časovno amortiziranje z zmanjševanjem osnove
padajoče časovno amortiziranje, doseženo s tem, da so na neodpisano vrednost, ki je od neodpisane...
padajoče časovno amortiziranje z zniževanjem stopnje
padajoče časovno amortiziranje, doseženo s tem, da je na enako amortizacijsko osnovo uporabljena...
padajoče zaporedje
zaporedje, nasprotno običajnemu zaporedju številk (10, 9, 8 ...) ali črk (ž, z, v ...)
padec tečajev
veliko splošno znižanje tečajev, zlasti na borzi vrednostnic ali trgu deviz; nasprotje dviga te...
palični diagram
diagram s podatki v koordinatnem sestavu, v katerem so velikosti predstavljene z ustreznimi vodoravnimi...
panožno tveganje
za posamezno področje dejavnosti značilno in v njej običajno tveganje
papirnati denar
denar v obliki papirja; izdaja ga izdajateljska banka ali država
paradoks
izjava, ki se zdi protislovna, vendar utegne biti resnična
pariteta
uradni menjalni tečaj dveh valut
parket
prostor na borzi vrednostnic, kjer se trguje z vrednostnicami, ki kotirajo na njej, in na katerega...
parkirnina
pristojbina za uporabo parkirnega mesta bodisi na parkirnem prostoru bodisi v parkirni hiši
participativno predračunavanje
predračunavanje, pri katerem sodelujejo tudi tisti, ki so odgovorni za uresničitev predračunov;...
partikularizem
oblikovanje sodb in uvajanje dejanj na podlagi ožjih ali osebnih značilnosti
partner
kdor s kom sodeluje pri poslovanju: solastnik, kupec, prodajalec
partner (v revizijskem podjetju)
posameznik s pooblastilom, ki zaveže revizijsko podjetje k izvedbi strokovnih storitev
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?